Bạn: Nguyễn Thuý Anh_ 26 tuổi_ Hà Nội có hỏi: Chào bác sĩ, em muốn...