Hỏi thông tin về lương y Khương Thụy. “Em chào cả nhà ạ. Cả nhà...