Hỏi: “Em chào cả nhà ạ. Cả nhà cho em hỏi Lương y Khương Thụy...