Theo số liệu thống kê của Bệnh viện Bạch mai có tới hơn 90% phụ...